Prijave in naročila (0)
X
Skupaj 0.00 (€)

Posodobljen tekmovalni in organizacijski pravilnik OMR

Sprememba pravilnikov OMR

Odbor za množičnost in rekreacijo (OMR) pri Kolesarski zvezi Slovenije (KZS) je na svoji drugi seji obravnaval spremembe Pravilnika za organizatorje tekmovalnih prireditev pod okriljem OMR (PR-O-OMR-01) in Tekmovalnega pravilnika Odbora za množičnost in rekreacijo (TPR-OMR-1), ki jih je oblikoval med 28. junijem in 22. julijem letos. Spremembe je sprejel na dopisni seji, ki se je zaključila 28. julija 2021.

Posodobljen Pravilnik za organizatorje tekmovalnih prireditev pod okriljem OMR vključuje sledeče ključne spremembe:

(1) Spodbuda skrbi za okolje

Za dvig ugleda amaterskega kolesarstva v javnosti in v luči skrbi za okolje je dodan nov 7-t člen, ki pomeni priporočilo organizatorjem, da na tekmah tekmovalce spodbujajo k ekološkemu ravnanju tako, da jih opozarjajo, naj ne odmetavajo bidonov, smeti in ostalih predmetov med dirko v okolico, ampak naj jih spravijo v žep in prinesejo v cilj.

(2) Spodbuda organizatorjem k pripravi daljših dirk za PSLO

Dodan je nov 7-f člen, ki omogoča najvišjo startnino v višini 35 EUR (v predprijavi) za dirke za Pokal Slovenije (PSLO), ki so daljše od 90 km (pri krožnih dirkah mora biti tudi krog daljši od 30 km). Najvišja startnina za ostale dirke PSLO ostaja omejena na 20 EUR (v predprijavi). Do sedaj je izjema z višjo startnino od 20 EUR z zapisnikom sklepa 05-2019-OMR veljala le za maratona Franje in Alpe. Sedaj pa velja višja največja startnina za vse dirke, ki so daljše od 90 km (in imajo krog daljši od 30 km). S tem želi OMR spodbuditi organizatorje k pripravi daljših dirk za PSLO. Višja cena je v tem primeru upravičena, ker je za tovrstne dirke strošek organizacije in varovanja objektivno višji.

Nov člen 7-f omogoča tudi prirejene kategorije za daljše dirke, pri čemer se za točkovanje v PSLO še vedno uporabljajo kategorije, kot so veljale do sedaj, in jih ureja (nespremenjen) člen 4-b Tekmovalnega pravilnika Odbora za množičnost in rekreacijo (TPR-OMR-1).

(3) Dodatna skrb za varnost

Člen 7-q je popravljen tako, da sta predstavnika sodnikov in organizatorja dolžna pred izvedbo dirke pregledati tekmovalno progo le v primeru, ko je to mogoče (krožna dirka s krajšim krogom; pri več desetkilometrski dirki namreč tak ogled ni izvedljiv).

Dodan je nov 7-r člen, ki zahteva izvedbo kratkega sestanka pred tekmovanjem na temo varnosti, zaščite ter reševanja. Priporočeni udeleženci sestanka so: predstavnik organizatorja, predstavnik policije, glavni sodnik, vodja motoristov, zdravnik ali reševalec.

Dodan je tudi nov 8-j člen, ki zahteva, da mora organizator obliko starta (glede na možnosti, ki so jih že do sedaj predvidevali členi 8-f, 8-g, 8-h, 8-k in 8-l), ki je dogovorjen z OMR in policijo, navesti v razpisu tekmovanja ter zagotoviti tekmovalcem ustrezno varnost. Prav tako mora organizator zagotoviti ustrezno ureditev štartnega prostora. V tem kontekstu je dodana tudi zadnja alineja člena 6-a, ki sedaj zahteva, da je predvidena oblika starta vključena v razpis za kolesarsko dirko.

(4) Dodatna ureditev pogojev za sodniško službo

Člen 7-j je dopolnjen z eksplicitnim zapisom, da morajo biti štartne liste izdelane pred startom.

Člen 7-u je dopolnjen z eksplicitnim zapisom, da je organizator na linijskih dirkah sodnikom za spremljanje dirke dolžan zagotoviti osebno vozilo s šoferjem in/ali motorista za sodnika na motorju.

V Tekmovalni pravilnik Odbora za množičnost in rekreacijo pa so dodane sledeče spremembe:

(1) Omejitev nastopa na DP zgolj na kolesarje s slovenskim državljanstvom in ekspliciten zapis pogoja licence KZS za točkovanje v PSLO

V ta namen sta bila dopolnjena člena 3-a in 5-a, člen 5-b pa je bil popravljen tako, da je v skladu z UCI pravili (Issuing procedure 1.1.011).

Člena 4-d in 4-e sta dopolnjena z zapisom, da lahko kolesarji z licencami izven kategorij OMR (elite, mlajši člani in mlajše kategorije) na tekmovanjih PSLO nastopijo zgolj izven konkurence, na DP, ki so predmet pravilnika OMR, pa ne smejo nastopati.

(2) Točkovanje za PSLO

Ohranja se kriterij za skupno točkovanje v PSLO, pri katerem se upošteva 5 cestnih dirk, 3 gorske dirke in 3 vožnje na čas. V členu 10-c je dodano pravilo za primer, ko se v posamezni tekmovalni disciplini v tekočem letu izvede manj dirk, kot jih predvideva omenjeni kriterij. V tem primeru se za skupno točkovanje v PSLO šteje toliko dirk posamezne discipline, kot jih je bilo regularno izvedenih.

Člen 10-d dodatno uvaja pravilo, da se v posamezni disciplini pokala oz. diplom ali medalj na zaključni prireditvi ne podeli, če bi bile v tekočem letu v tej disciplini izvedene manj kot 3 dirke.

(3) Priznanje za najboljšega kolesarja in kolesarko leta na Večeru zvezd

Do sedaj je OMR določil najboljšega kolesarja oz. kolesarko leta, ki se mu je na Večeru zvezd podelilo priznanje na podlagi kriterija (točkovanja), ki ni bil del tekmovalnega pravilnika TPR-OMR-1. Ta kriterij je sedaj (v enaki obliki, kot se je upošteval v preteklosti) vključen v pravilnik (nova člena 10-j in 10-k). Na novo pa je kriteriju dodan pogoj za primer, ko bi več kandidatov osvojilo enako število točk. V tem primeru velja boljši rezultat (prvi dosežen pogoj) na (i) svetovnem prvenstvu, (ii) državnem prvenstvu, (iii) v skupni razvrstitvi PSLO in (iv) v skupnem številu zmag v PSLO. V kolikor bi bilo kljub dodatnim pogojem še vedno izenačenih več kandidatov, pravilnik določa, da se razglasi več najboljših kandidatov.

Tekmovalni pravilnik

Pravilnik za organizatorje

Zapisnik 2. seje OMR

 


Objavljeno: 29.07.2021

Vir/avtor: Peter Gregorčič, KZS

PDF PDF PDF
Deli

Sorodne novice

Vir: Peter Gregorčič, KZS

Komentarji