Prijave in naročila (0)
×

OGK z novim tekmovalnim pravilnikom

Pravilnik OGK

Odbor za gorsko kolesarstvo in BMX pri Kolesarski zvezi Slovenije je potrdil pravilnik za dirke slovenskega pokala in državnih prvenstev v krosu, spustu, enduru, BMX dirkanju in pumptracku.

Novi pravilnik prinaša izenačitve denarnih nagrad za ženske in moške ter pri posameznih disciplinah nekatere spremembe v točkovanjih in kategorijah. Največ novosti pri disciplinah kros - mladi in enduro.

Foto Friedrich Simon Kugi

Izenačitev ženskih in moških denarnih nagrad

Nagradni sklad poslej znaša najmanj 920 evrov na dirkah SloXcup in 700 EUR na dirkah pokala v spustu. Denarne nagrade na dirkah SloXcup po novem prejmejo tudi prve tri mladinke, zneski nagrad pa so izenačeni za moške in ženske. Nagrade se v celotnem znesku podeli, če nastopa vsaj 5 tekmovalcev ali tekmovalk v posamezni kategoriji. V nasprotnem primeru se zneski v tej kategoriji razpolovijo.

Foto KD Rajd

Uvedba enodnevnih licenc

Z uvedbo enodnevnih licenc v letošnji sezoni se ukinja kategorijo hobi. Kolesarji brez tekmovalnih licenc bodo tako z enodnevnimi licencami nastopali v kategorijah amaterji, veterani (disciplini kros in spust) ter v odprti kategoriji 17+ v disciplini pumptrack. Izjema je SloEnduro, kjer ostaja priljubljena kategorija 4Fun za tekmovalce vseh starosti, ki dirkajo na kratki trasi, a tudi za to kategorijo bo potrebno pridobiti enodnevno licenco, ki zagotavlja ustrezno zavarovanje na dirki.

Majice državnih prvakov

Jasna določitev kategorij, ki štejejo za državno prvenstvo. Naslove državnih prvakov ter majice državnih prvakov se podeli v kategorijah U17 mlajši mladinci in mlajše mladinke, U19 mladinci in mladinke, moški U23 in člani, U23 mlajši člani, ženske U23 in članice ter v amaterskih in veteranskih kategorijah. Če v kateri od disciplin katera od teh kategorij ni razpisana, se naslovi seveda ne podelijo. Primer je disciplina pumptrack, kjer se torej podeli majice v kategorijah U17 in 17+.

Foto prijavim.se

Kros

 • Ukinitev samostojne kategorije člani (elite).
 • V moški konkurenci se vodi samo razvrstitev za skupno moško kategorijo (U23 mlajši člani in člani) in ločeno za kategorijo U23 mlajši člani. Enako velja za točkovanje pokala, v katerem se vodi dve lestvici - za skupno kategorijo člani in mlajši člani ter ločeno za U23 mlajše člane.
 • Razjasnitev vrstnega reda, če imata dva tekmovalca v končni pokalni razvrstitvi enako število točk (pravilnik v preteklosti ni določal vrstnega reda v tem primeru, ampak je obveljalo, da sta tekmovalca izenačena). Po novem velja, da višje mesto zasede tisti, ki je bil na zadnjem tekmovanju uvrščen višje. Če sta oba tekmovalca brez točk na finalni dirki, odloča boljši rezultat na predzadnji dirki in tako naprej. Enako velja v točkovanju za najboljšo ekipo.
 • Točkovanje za najboljšo ekipo SloXcup. Razvrstitev klubov v pokalu SloXcup mladi se vodi ločeno od točkovanja za najboljšo ekipo SloXcup. S tem se po eni strani spodbuja in nagrajuje tekmovanje v kategorijah, ki jih priznava Mednarodna kolesarska zveza UCI in po drugi strani delo z mladimi.

V točkovanju za najboljšo ekipo SloXcup se seštevajo točke najboljših petih tekmovalcev (in ne več vseh, kot pred spremembo) posameznega kluba v spodaj navedenih kategorijah. Točke tekmovalk in tekmovalcev v amaterskih in veteranskih kategorijah so ponderirane s faktorjem 0,75. Tako bodo moški U23 in člani, ženske U23 in članice, mladinci in mladinke U19 vrednoteni s faktorjem 1,00, amaterji, veterani (1,2,3,…), amaterke in veteranke pa s faktorjem 0,75.

Umik določila, da so plačila startnine oproščeni člani in mlajši člani, uvrščeni na lestvici UCI med prvih 100 ter članice in mlajše članice, ki so na lestvici UCI uvrščene med prvih 50. Odločitev o tem se prepušča organizatorjem. Kljub temu pa OGK predlaga, da vrhunske slovenske tekmovalce organizatorji oprostijo startnine in jih tudi s tem privabijo na dirko.

Foto prijavim.se

Kros - mladi

Glavna cilja sprememb v pokalu SloXcup mladi sta spodbuda razvoja tehničnega znanja in ublažitev rezultatskega pritiska. Zato se bo v sezoni 2023 bolj spodbujalo izvedbo tehničnega poligona in s tem celovitejši razvoj mladih kolesarjev. OGK pripravlja pestrejši nabor vaj, ki bodo bolje prilagojene za različne starostne kategorije. Spremembe v zvezi s tehničnim poligonom in zahtevano opremo smo sicer napovedali že v začetku decembra.

Tehnični poligon prinaša več točk. Za uspešno izveden prvi del vaje dobi tekmovalec 40 točk, z dvema uspešnima sektorjema 50 točk in 60 točk za perfektno opravljeno vajo. Skupaj prejme 240 točk ali celo 300 točk v primeru petih vaj. Na dirki velja obstoječi točkovni sistem, po katerem zmagovalec prejme 200 točk, drugi 150 točk, tretji 120 točk in tako dalje. Točke s poligona in točke z dirke se v rezultatih objavijo ločeno in skupno, kot seštevek obeh točkovanj, kar predstavlja končno uvrstitev na tekmovanju. Organizator lahko tehnični poligon po želji razpiše tudi za kategorije U15 in U17.

Dodano je določilo, da mora tekmovalec uporabljati isto kolo in opremo (obročnike) na tehničnem poligonu in dirki. Določilo je sprejeto, ker je tekmovalec z manjšim kolesom v prednosti na tehničnem poligonu, na dirki pa hitrejši z večjim kolesom. Spoštovanje pravila se bo nadziralo z nalepkami na okvirju in obeh obročnikih. Nalepke bodo dobili tekmovalci ob prijavi in jih nalepili na vidno mesto.

24 palcev za najmlajše

V kategorijah U7 in U9 so dovoljeni obročniki velikosti največ 24 palcev. Posledice vožnje s prevelikimi kolesi so lahko slab nadzor nad kolesom, nepravilno odklanjanje v zavojih in nepravilna tehnika pedaliranja. Od leta 2020 je zato veljalo priporočilo, da v kategorijah U7 in U9 tekmovalci nastopajo z obročniki velikosti največ 24 palcev, od sezone 2023 pa je to pravilo.
Kot priporočilo še vedno velja, da tekmovalci kategorij U11 in U13 uporabljajo obročnike do velikosti 27,5 palcev.

Točkovanje

V točkovanju za najbolj perspektivno ekipo SloXcup se seštevajo točke najboljših petih (in ne več vseh) tekmovalcev posameznega kluba, in sicer v kategorijah U13, U15 in U17.
Ukinitev točkovanja v kategorijah U7, U9 in U11. Z namenom zmanjšanja tekmovalnega pritiska se ukine končno pokalno točkovanje v najmlajših kategorijah. Na tehničnem poligonu in dirkah še vedno tekmujejo, na koncu pa priznanja dobijo vsi, ki so uspešno končali tekmovanje. Cilj je, da otroci spoznavajo šport skozi igro, brez tekmovalnega pritiska v najzgodnejših letih kolesarskega razvoja.

Foto Sara Selšek

Spust

Poenostavitev cen startnin. V predprijavi stanejo največ 45 evrov, brez predprijave 65 evrov. Za kategorijo U13 (dečki in deklice), znaša startnina v predprijavi največ 30 evrov oziroma brez predprijave 50 evrov. Če je tekmovanje UCI kategorizirano, je lahko startnina v dogovoru s koordinatorjem in OGK višja.

Točkovanje se v vseh kategorijah vodi po enakem ključu. V kategorijah U13 dečki in deklice, U15 dečki, U17 mlajši mladinci, amaterji, veterani in ženske, se je dirke doslej točkovalo po drugačnem ključu kot v članski kategoriji. Poslej zmagovalec finalne vožnje ne glede na kategorijo prejme 200 točk, drugi 160 točk, tretji 120 točk in naprej, kot določa tabela. V razvrstitveni vožnji dobi ne glede na kategorijo zmagovalec 100 točk, drugi 80 točk, tretji 60 točk in naprej, kot določa tabela.

Foto Matej Lovrič / obs.si

Enduro

Uvedba kategorije U13 deklice. Kategorija je samostojna, če so prijavljene vsaj tri tekmovalke, sicer se združi s kategorijo U13 dečki. Uvedba kategorij e-bike moški in e-bike ženske. Nastopajo lahko starejši od 19 let, tudi brez tekmovalnih licenc, če pridobijo enodnevno licenco. Tekmovanje se odvija na istih progah kot tekmovanje na dolgi trasi, a organizator na vsaj enem transferju poskrbi za tako imenovano "power etapo". Časovnica je enaka kot za druge kategorije na dolgi trasi. Spremstvo v kategorijah U13 dečki in deklice. Udeležence, ki še nimajo opravljenega kolesarskega izpita, morajo na transferjih spremljati starši, skrbniki, od njih pooblaščene osebe ali trener. Na progi hitrostne preizkušnje lahko tekmovalce v kategorijah U13 spremljajo le licencirani trenerji s tablico "ekipa".

Nove cene startnin in obveznost treninga

Startnina za kategorije na daljši trasi znaša 40 evrov, za kategorije na krajši trasi (U15, U17 in 4fun) 25 evrov in za kategoriji U13 dečki in U13 deklice 20 evrov. V ceno ni všteta cena enodnevne licence, ki jo morajo pridobiti nelicencirani tekmovalci (tudi v kategoriji 4fun). Obveznost treninga! Jasno je zapisano, da je trening obvezen za vse kategorije. Za kategorijo 4Fun je priporočljiv. Organizator je dolžan tri dni pred tekmovanjem zapreti tras etap. S tem se izenačuje pogoje treninga za vse tekmovalce. Jasna opredelitev časovnih pribitkov. Zamuda tekmovalca glede na časovnico se kaznuje s pribitkom 30 sekund. Menjavo dela kolesa (okvirja, dela okvirja, vilic ali obročnikov) se kaznuje s pribitkom 2 minut.

Zaščitna oprema, menjave delov in izenačitev (neobveznih) denarnih nagrad

 • Jasna določila glede opreme. Tekmovalcem med tekmovanjem ni dovoljeno menjati okvirja ali delov okvirja, vzmetnih vilic in obročnikov. Ob prijavi lahko vsak tekmovalec prejme nalepke, ki jih nalepi na okvir in napere obeh obročnikov. Tekmovalčeva dolžnost je, da poskrbi, da so te nalepke do konca tekmovanja prilepljene na vidnem mestu. Če sodnik ugotovi, da tekmovalec na kolesu nima nalepk, sledi pribitek 2 minut.
 • Na etapah je na treningu in dirki obvezna uporaba integralne "full face" čelade, pravilno nameščenih ščitnikov za kolena in dolgih rokavic. Priporočljiva je uporaba ščitnika za hrbet (želve) in ščitnikov za komolce. Za kategorije U13, U15 in U17 sta obvezna zaščita za hrbet ali nahrbtnik z ojačenim hrbtiščem! Na transferjih lahko tekmovalci vozijo z odprto čelado in brez ščitnikov.
 • Izenačitev (neobveznih) denarnih nagrad za ženske in moške. Denarne nagrade so še naprej neobvezne, a so v predlaganem nagradnem skladu navedene za ženske in moške v izenačenih zneskih. Če na tekmovanju nastopa manj kot 10 tekmovalcev ali tekmovalk, se zneski nagrad razpolovijo.

Točkovanje ekip

Seštevajo se točke najboljših petih tekmovalcev kluba v absolutnih razvrstitvah:

 • U15 dečki in U17 mlajši mladinci (kratka trasa).
 • U15 deklice in U17 mlajše mladinke (kratka trasa).
 • Absolutno moški (U19 mladinci, člani, amaterji, veterani) – dolga trasa.
 • Absolutno ženske – dolga trasa.

Foto Simon Stojko Falk

BMX race

Sprememba kategorij. Iz pravilnika so izvzete neuradne amaterske kategorije (amaterji mini – predšolski otroci; amaterji 7, 8, 9; amaterji 10, 11, 12), vendar lahko organizator razpiše tudi neuradno otroško tekmovanje, kjer so obvezne enodnevne licence. Razpisane so tudi ženske oziroma dekliške kategorije, vendar mora biti v vsaki kategoriji še naprej prijavljenih najmanj 5 tekmovalk. Če jih je manj, vozijo v kategoriji z leto mlajšimi dečki – kot doslej.

Foto Jure Gasparič

Pumptrack

Uvedba kategorij 17+ moški in 17+ ženske. Kategorije se s tem uskladi s pravilnikom UCI. Tekmovalci, ki so v preteklosti spadali v kategorije U19 mladinci, člani, amaterji in veterani, bodo sedaj tekmovali v enotni kategoriji (17+). Sprememba cene startnine. Za vse kategorije se dvigne na največ 15 evrov v predprijavi in največ 20 evrov na dan tekmovanja.

Pravilnik, ki ga mora formalno potrditi še predsedstvo, najdeš na strani kolesarska-zveza.si.

Naslovna fotografija prijavim.se

Preberi še

SloXcup z nekaj novostmi za najmlajše kategorije

https://www.mtb.si/novice/sloxcup-z-nekaj-novostmi-predvsem-za-najmlajse-kategorije/

Objava OGK z novim tekmovalnim pravilnikom se je prvič pojavila na mtb.si.


Objavljeno: 22.01.2023

Vir/avtor: www.mtb.si

Deli
Vir: www.mtb.si

Komentarji

Najbolj brano

15 Jun 2024
MTB

Val di Sole: Amauryjev povratek in slavje Commencala

Val di Sole s progo Black Snake vedno znova poskrbi za dramatične razplete v gorskokolesarski F1 - spustu. Tudi danes ni bilo ni...

15 Jun 2024
MTB

Val di Sole: Bravo, Monika!

Po dveh osmih mestih v kvalifikacijah in polfinalu danes odlična Monika Hrastnik v Val di Sole manj kot sekundo do zmage! ...

15 Jun 2024
MTB

Val di Sole: Četrti kratki kros članoma Alpecin – Deceunincka

Poznopopoldanske preizkušnje v kratkem krosu za svetovni pokal so bile v sončnem vremenu, kot se za Val di Sole tudi spodobi. V ...

15 Jun 2024
MTB

Na štirih kolesih: Pero Van Build in detajli

VW crafter Petra Palandačiča že dobiva končno podobo. Seveda projekt še ni končan, a njegov MTB van je že v operativi. ...

14 Jun 2024
MTB

Val di Sole: Jutri finalne preizkušnje četrtega letošnjega spusta

V soboto bodo v "Dolini sonca" finalne odločitve spustašev in spustašic. Črna kača v Bikelandu v Val di Sole bo zopet neizpro...