Prijave in naročila (0)
X
Skupaj 0.00 (€)

Splošni pogoji

OPOZORILO:
Z registracijo v spletni portal Prijavim.se se uporabnik zaveže, da se strinja s splošnimi pogoji uporabe storitev spletnega portala (v nadaljevanju splošni pogoji).

POJMI:
Lastnik in upravitelj spletnega portala je Zavod Prijavim.se, zavod za šport, Stegne 14, 1241 Kamnik (v nadaljevanju upravitelj).         

Uporabnik spletnega portala Prijavim.se je vsak obiskovalec spletnega portala, ki jo na kakršenkoli način uporablja ter vsak obiskovalec spletnega portala, ki se je uspešno registriral v spletni portal Prijavim.se.      K uporabnikom spletnega portala Prijavim.se sodijo tudi prodajalci in kupci na spletnem mestu Oglasnik, ki je sestavni del spletnega portala Prijavim.se.  

SPLOŠNE DOLOČBE:       
Uporaba spletnega portala Prijavim.se je omogočena nedoločenemu številu uporabnikov, ki sprejmejo storitev upravitelja na način, pod pogoji in v skladu s splošnimi pogoji upravitelja.    
Upravitelj si brez predhodnega obvestila pridržuje pravico do spreminjanja vsebine spletnega portala oz. prenehanja dopolnjevanja le te.      
Uporabnik je seznanjen in se strinja, da se oblika in narava storitev, ki jih zagotavlja spletni portal Prijavim.se, občasno spreminjata brez predhodnega obvestila. S sprejemom splošnih pogojev uporabnik dovoljuje uporabo in obdelavo posredovanih osebnih ter drugih podatkov za namen delovanja spletnega portala Prijavim.se. Upravitelj pa se zavezuje te podatke uporabiti le za namen, za katerega so bili pridobljeni.
 
VARNOST OSEBNIH PODATKOV:              

Upravitelj se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnika v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in/ali v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot) in se obvezuje, da jih ne bo posredoval nepooblaščenim osebam. V kolikor bi državni organi zoper uporabnika vodili postopek zaradi suma kršitve veljavne zakonodaje, je upravitelj na poziv dolžan posredovati zahtevane podatke o uporabniku ali malem oglasu državnim organom.           
Podatki, pomembni za prijavo na dogodke, bodo posredovani klubu (v primeru,da je uporabnik član kluba) ter organizatorju prireditve in časomerilni službi, na katero se je uporabnik prijavil, v nadaljnje upravljanje.         
Uporabnik portala ima svoje uporabniško ime in geslo. Geslo je tajno in znano le uporabniku. Uporabnik je dolžan zagotoviti, da bo svoje geslo uporabljal le on oziroma oseba, pooblaščena za zastopanje v njegovem imenu. Hkrati mora poskrbeti za ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega računalnika.    
Uporabnik mora svoje uporabniško ime in geslo skrbno shraniti. Zavedati se mora, da so kljub skrbi in nadzoru storitev možne zlorabe.                
Upravitelj za izgubljene podatke in za zlorabe uporabniškega gesla ne odgovarja. Uporabniku priporoča izdelavo varnostnih kopij podatkov. Upravitelj ne prevzema odgovornosti v primerih, ko bi kateri od uporabnikov posredoval nepopolne ali neresnične identifikacijske podatke.      

VSEBINA SPLETNEGA PORTALA PRIJAVIM.SE:    
Upravitelj ne jamči za točnost informacij v spletnem portalu Prijavim.se, saj lahko informacije v spletni portal dodajajo tretje osebe. Prav tako ne prevzema nobene odškodninske ali druge odgovornosti za napake in vsebino podatkov v spletnem portalu. Hkrati ne odgovarja za nikakršno posredno, neposredno, posebno ali slučajno škodo, ki bi nastala zaradi napačnega uporabnikovega razumevanja vsebin spletnega mesta.         
Upravitelj tudi ne odgovarja za resničnost oddanih malih oglasov in njihovo vsebino. Za mali oglas, fotografije in vsebino oglasa je odgovorna izključno oseba, ki ta mali oglas odda.          
Tretja oseba, ki v spletni portal vnese svojo vsebino (podatke o dogodku, slike, povezave na spletne strani,…) jamči, da je vsebina njeno avtorsko delo. Enako jamči, da ima dovoljenje oseb na fotografijah ali videu za javno objavo. Upravitelj spletnega portala si pridržuje pravico, da v primeru dvoma o avtorstvu ali netočnosti informacije, vsebine ne objavi oz. jo izbriše. 
 

DOSTOPNOST SPLETNEGA PORTALA PRIJAVIM.SE:          
Spletni portal Prijavim.se je praviloma dostopen 24 ur na dan in vse dni v letu. Upravitelj si pridržuje pravico do krajših in tudi daljših ustavitev v dostopu do spletnega portala Prijavim.se zaradi tehničnih razlogov.
Prav tako upravitelj ne jamči dostopnosti do spletnega portala ob morebitnih izpadih v omrežjih ponudnikov poti ali kakršnih koli izpadih, napakah, drugih tehničnih motnjah ali prekinitvah delovanja tretjih strank (električno napajanje ...) ter višji sili.

POGOJI UPORABE:         
Članstvo v spletnem portalu je namenjeno uporabnikovi lastni uporabi. Uporabnik lahko preko svojega gesla poleg sebe registrira in prijavlja na dogodke, objavljene v koledarju, svoje otroke. Registracija drugih oseb ni dovoljena, za kar uporabnik jamči s polno odškodninsko odgovornostjo in v primeru spora nase prevzame pasivno legitimacijo. Prav tako ni dovoljena uporaba spletnega portala za kakršne koli nezakonite namene.           
Registracija je potrebna tudi za oddajo oglasa. Spodnja starostna meja za oddajo oglasa je 15 let. Vsak uporabnik ima lahko le eno uporabniško ime. Ob registraciji je potrebno izpolniti vsa obvezna polja z resničnimi podatki in izbrati geslo. Izdajanje za drugo osebo je kaznivo dejanje. Uporabnik se obveže, da ne bo objavljal malih oglasov za koga drugega, brez njegovega soglasja.              
Uporabnik se z registracijo v portal Prijavim.se strinja s prejemanjem elektronske pošte, ki je povezana s spletnim mestom in aktivnostmi portala. Ta sporočila lahko vsebujejo reklamna sporočila poslovnih partnerjev upravljavca. Uporabnik lahko kadarkoli zahteva, da upravitelj trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za pošiljanje reklamnih sporočil.              
Uporabnik je z opravljeno registracijo seznanjen z ravnanjem z osebnimi podatki ter soglaša, da upravitelj njegove osebne podatke obdeluje in hrani do njegovega preklica.            
 

DRUGA PRAVILA UPORABE:       
Za zagotavljanje kakovostne uporabe storitev se uporabnik zavezuje, da bo upošteval vsa navodila in pravila uporabe, objavljena v spletnem portalu Prijavim.se.          
Upravitelj ne odgovarja za morebitno nastalo posredno ali neposredno škodo, vključno z morebitnim izgubljenim dobičkom, ki bi nastala zaradi napak v delovanju portala oz. odstranitve malega oglasa po presoji upravitelja.     

REKLAMACIJE IN POMOČ:           
Uporabnikom sta zagotovljeni tehnična podpora in pomoč na elektronskem naslovu info@prijavim.se.  Upravitelj bo v najkrajšem razumnem času odpravil reklamacije oz. bo le te posredoval ustrezni službi (ponudnik internetne storitve spletnega portala,…), na katerega se reklamacije nanašajo.

KRŠENJE POGOJEV:        
V primeru, da upravitelj ugotovi kršitve ali zlorabo uporabe spletnega portala Prijavim.se, si pridržuje pravico blokade dostopa uporabniku, ki je kršil pravila.   
Prav tako lahko onemogoči dostop uporabnikom, ki namerno ali iz malomarnosti posredujejo tretjim osebam svoje geslo in/ali uporabniško ime.
Na elektronskem naslovu info@prijavim.se upravitelj zbira prijave o kršitvah pri uporabi spletnega portala Prijavim.se. 
Če uporabnik s svojim ravnanjem povzroči upravitelju spletnega portala kakršnokoli škodo, zanjo v celoti moralno, materialno in kazensko odgovarja.

SPREMEMBE VSEBINE: 
Upravitelj lahko obstoječe pogoje uporabe spremeni brez predhodnega obvestila.        
Uporabnik se obvezuje, da bo občasno v spletnem portalu preverjal, ali so se pogoji uporabe spremenili. V primeru, da uporabnik s spremenjenimi pogoji uporabe ne bo več soglašal, mora takoj prenehati z uporabo spletne storitve in o tem obvestiti upravitelja. Sicer z vstopom v spletni portal potrjuje, da se z morebitnimi spremembami in dopolnitvami strinja. 

MALI OGLASI IN SPLETNA TRGOVINA:

Objava malih oglasov ali uporaba spletne trgovine je zelo enostavna. Namenjena je posameznikom, podjetjem in oglaševalcem za prodajo ali nakup športne opreme in športne prehrane.

Za objavo oglasa se je potrebno prijaviti / registrirati v spletni portal Prijavim.se in soglašati s Pravili in pogoji uporabe portala Prijavim.se (v nadaljevanju: splošni pogoji).

 

POGOJI UPORABE OGLASNIKA V SPLETNEM PORTALU PRIJAVIM.SE:
Spletni portal Prijavim.se- oglasnik oz. Prijavim.se/shop je posrednik med kupci in prodajalci.

Uporabnik se z registracijo v portal Prijavim.se strinja s prejemanjem elektronske pošte, ki je povezana s spletnim mestom in aktivnostmi portala. Ta sporočila lahko vsebujejo reklamna sporočila poslovnih partnerjev upravljavca. Uporabnik lahko kadarkoli zahteva, da upravitelj trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za pošiljanje reklamnih sporočil.

Upravitelj se zavezuje, da elektronskih naslovov in drugih osebnih podatkov uporabnikov ne bo posredoval drugim, razen v primerih, ko bo to potrebno za namen delovanja spletnega portala Prijavim.se.

Uporabnik je z opravljeno registracijo seznanjen z ravnanjem z osebnimi podatki ter soglaša, da upravitelj njegove osebne podatke obdeluje in hrani do njegovega preklica.

 

CENIK ZAKUPA SPLETNE TRGOVINE  ALI IZPOSTAVLJENEGA OGLASA NA PORTALU PRIJAVIM.SE:

Objava izpostavljenih malih oglasov in oglasov  v Prijavim.se/shop, oddanih s strani pravnih oseb, s.p.-jev in fizičnih oseb z registriranim osebnim dopolnilnim delom(v nadaljevanju: pravne osebe) je plačljiva. Upravitelj bo uporabniku za opravljeno storitev izstavil predračun, ki ga je potrebno poravnati pred objavo izpostavljenega malega oglasa oz. objavo spletne trgovine.

Cena in pogoji plačila so razvidni iz cenika, plačilo pa se izvede po prejemu predračuna na TRR upravljavca spletnega portala.

 

Število oglasov:

Cena zakupa trgovine /mesec

Izpostavljeni oglas/dan

1

9,00 €

2€

2-5

12,90 €

7€

6-50

19,90 €

-

51-150

25,00 €

-

151-300

29,90 €

-

301-500

39,90 €

-

nad 500 oglasov

dodatno 25 € / 500 oglasov

-

 

Uporabnik spletnega portala Prijavim.se se zavezuje, da bodo njegovi vsebinski in slikovni mali oglasi resnični. Uporabnik ne sme oglaševati storitev ali blaga, katerega promet ali njegovo oglaševanje je z zakonom prepovedano. V primeru suma storitve kaznivega dejanja ali drugih kršitev veljavne zakonodaje, si upravitelj pridržuje pravico do sodelovanja s pristojnimi organi.

Mali oglas ne sme vsebovati oglaševanja predmetov in storitev, ki niso predmet prodaje, ampak mora vsebovati le podatke in fotografije predmeta prodaje. Obvezna je navedba cene oz. izbira možnosti »po dogovoru«. En mali oglas lahko vsebuje zgolj en predmet prodaje.

Z oddajo ponudbe na posamezni mali oglas in sprejemom ponudbe s strani uporabnika, ki je mali oglas objavil, se med prodajalcem in kupcem vzpostavi obligacijsko razmerje. V primeru spora le tega rešujeta izključno prodajalec in kupec. Prodajalci in kupci sprejemajo način trgovanja, ki je značilen za splet in je tako v določeni meri anonimen. Upravitelj ne nosi nikakršne odgovornosti v primeru spora med uporabniki.

Pri oddaji malega oglasa s strani pravnih oseb v Prijavim.se trgovino bo objavljen mali oglas vseboval ime in sedež podjetja, ki oglašuje. Uporabniki, ki imajo odprto Prijavim.se trgovino, lahko s spletnega portala Prijavim.se povezujejo na svojo lastno spletno stran samo z "no follow" atributom. Povezave na druga spletna mesta niso dovoljene. Upravitelj lahko povezavo ali mali oglas, ki jo oceni kot neprimerno, onemogoči.

Uporabnik, ki se odloči za odprtje trgovine na portalu Prijavim.se, v celoti jamči in odgovarja za zakonitost svojega poslovanja ter zagotavlja, da je registriran skladno z veljavno zakonodajo in da ima vsa potrebna dovoljenja za opravljanje dejavnosti, ki jo oglašuje.            
 

Uporabnik se s sprejemom pravil  zavezuje, da bo ravnal skladno z njimi.